Lajtha László zongoraművei - Balog József előadása